top of page

Hefring Marine’s IMAS System Slashes Insurance Premiums

Hefring Marine

18. ágú. 2023

Icelandic companies TM Insurance, Hefring Marine, and Whale Safari have joined forces to revolutionize safety and reduce insurance costs for high-speed boats.

Reykjavik, Iceland - The collaboration involves the use of Hefring Marine's Intelligent Marine Assistance System (IMAS) solution, which gathers real-time data from vessel motions, engines, and instruments to provide safety- and efficiency-optimized speed guidance as decision support to boat operators, significantly enhancing seakeeping and mitigating the risk of accidents to onboard personnel or damage to boats. All data is collected to the IMAS Console cloud, which centralizes fleet data for decision support, analysis, and reporting.


Whale Safari, an Icelandic tour operator specializing in whale and bird watching adventures, faced rising insurance costs due to the inherent risks associated with the operation of RIB boats. These vessels seat up to 12 passengers and achieve high-speeds, where g-force wave impacts experienced can be up to 9x greater in the bow, where the front-most passengers are seated, than in the stern, where the helm is typically located.  To bolster passenger safety and better profile the risk of their operations, Whale Safari partnered with TM Insurance and Hefring Marine to install the IMAS system on their boats during the 2022 summer season. 


The IMAS system's onboard AI-powered solution predicts expected impacts and generates speed guidance to optimize speed for prevailing sea conditions while minimizing impact and vibration exposure. Furthermore, the system offers real-time insights and monitoring, data collection and reporting of fleet-wide activities, as well as supporting operator training. Following the successful implementation and use of the IMAS solution during the summer of 2022, all stakeholders involved agreed on access to detailed reports on the company’s trips and operations, allowing for a clear overview of the company’s performance, scope for improvement and milestones to be met for the subsequent seasons. 


TM Insurance was confident in the system’s evident benefits and granted Whale Safari discount on insurance premiums and opportunities for further savings with milestone achievements for the 2023 season. Boating related risks are on the rise and so is the need for solutions like Hefring Marine IMAS. The average cost of boat insurance has increased globally in recent years, ranging from 25 to 80% depending on markets. In 2020, the US saw a 26% increase in boating accidents and a 25% increase in boating-related deaths, according to the US Coast Guard.


Karl Birgir Björnsson, CEO and co-founder of Hefring Marine, said, "Our partnership with Whale Safari and TM Insurance highlights the powerful impact of the IMAS system in enhancing safety and significantly reducing insurance costs for high-speed boats. We are committed to continuously showcasing the system's capabilities in elevating safety, optimizing vessel performance and management, and minimizing operational expenses through data-driven insights and smart guidance."


Reynar Ottósson, Captain and CEO at Whale Safari, added, "We're proud to have partnered with Hefring Marine and TM Insurance to offer a safer, more affordable boating experience for our passengers. The IMAS system has already contributed significantly to reducing our operating costs through its data-driven insights and intelligent guidance, which have optimized vessel performance and management. As we continue to implement the IMAS system, we foresee even greater savings potential, particularly in the realm of fuel efficiency, further enhancing our commitment to providing an eco-friendly, cost-effective, and unforgettable experience for our guests."


Methúsalem Hilmarsson, risk prevention specialist at TM Insurance, noted, "The IMAS system is a game-changer for us and for the boat insurance industry, enabling cost reductions while elevating safety in some of the most dangerous environments. The insurance industry has witnessed a steady increase in insurance premiums for boats, particularly high-speed passenger boats, which has posed a significant challenge. Hefring Marine's innovative solution offers an excellent opportunity for TM Insurance to address this issue and continue providing value-adding, competitive insurance products to our customers. By leveraging advanced technology like IMAS, we can better manage risks and tailor our offerings to meet the evolving needs of the maritime industry."


About:

TM Insurance is an Icelandic insurer offering diverse coverage, including property, casualty, and marine insurance. The company is committed to providing innovative and competitive insurance solutions that cater to customers' needs. 

Whale Safari is an Icelandic tour operator running tourist RIB boats in Iceland for whale and bird watching excursions. The company is dedicated to ensuring the safety and enjoyment of its passengers while preserving the environment.


(Icelandic) Hefring Marine IMAS snjallsiglingarkerfið eykur öryggi allra og lækkar tryggingariðgjöld Whale Safari.


TM, Hefring Marine og Whale Safari hafa tekið höndum saman um að stórauka öryggi og um leið hafa áhrif á iðgjöld trygginga fyrir farþegabáta hér við land. Samstarfið felur í sér notkun á snjallsiglingarkerfinu IMAS (Intelligent Marine Assistance System), hug- og vélbúnaðarlausn sem Hefring Marine hefur þróað. Kerfið safnar gögnum í rauntíma um öldulag, hreyfingar báts og frá vélum og öðrum búnaði um borð á meðan á siglingu stendur, til að reikna og birta leiðbeinandi siglingarhraða fyrir skipstjóra með tilliti til öryggis. IMAS kerfið hjálpar þar með við að draga úr hættu á slysum um borð eða skemmdum á báti og búnaði en getur einnig dregið úr eldsneytiskostnaði og minnkað kolefnisfótspor með bestun á siglingarhraða. Öllum gögnum sem safnað er úr siglingum báts og flota báta er streymt í IMAS Console skýið. Þar er hægt að fylgjast með siglingum í rauntíma, greina allar ferðir og gögn til að bæta bætta ákvörðunartöku og yfirsýn yfir reksturinn.


Whale Safari, sem sérhæfir sig í hvala- og fuglaskoðunarferðum, stóð eins og önnur fyrirtæki í þessum geira, frammi fyrir hækkandi tryggingarkostnaði vegna þeirrar áhættu sem fylgir rekstri háhraða farþegabáta. Þessir bátar ná miklum hraða og geta tekið allt að tólf farþega í sæti en við siglingu slíkra báta geta myndast alvarleg ölduhögg sem geta verið allt að níu sinnum meiri fram í stefni, þar sem fremstu farþegarnir sitja, en aftur í skut, þar sem skipstjóri er venjulega staðsettur. Til að auka öryggi farþega og áhættugreina betur siglingar fyrirtækisins leitaði Whale Safari til Hefring Marine og TM um samstarf við að koma IMAS kerfinu fyrir í háhraða farþegabáta fyrirtækisins vorið 2022. 


Í lok hverrar ferðar og í lok tímabilsins var í IMAS kerfinu hægt að nálgast ítarlegar skýrslur um allar siglingar á tímabilinu. Skýrslurnar veita yfirsýn yfir árangur við að bæta öryggi auk þess að fram koma atriði þar sem gera má enn betur. TM gat séð út frá skýrslunum að notkun Whale Safari á IMAS kerfinu hefði skilað þeim ávinningi í auknu öryggi og fækkun tjóna og leiddi það til lækkunar á tryggingargjöldum Whale Safari. Þá gera Whale Safari og TM ráð fyrir að gera megi enn betur og skoðar tækifæri til sparnaðar fyrir tímabilið sem nú fer í hönd. Það er aukin þörf á tæknilausnum eins og IMAS kerfinu þar sem meðalkostnaður við tryggingar háhraðabáta hefur hækkað um 25 til 80% á heimsvísu á síðustu árum. Samkvæmt gögnum frá bandarísku strandgæslunni þá fjölgaði slysum á og af völdum báta um 26% ásamt því að báta tengdum dauðsföllum fjölgaði um 25% í Bandaríkjunum árið 2020.


Karl Birgir Björnsson, framkvæmdastjóri og einn stofnenda Hefring Marine, sagði: "farsælt samstarf okkar við Whale Safari og TM hefur sýnt fram á getu IMAS snjallsiglingarkerfisins við að auka öryggi og lækka kostnað við tryggingar fyrir rekstraraðila háhraðabáta. Við erum að vinna í áframhaldandi þróun IMAS kerfisins og munum á næstunni kynna nýjungar sem efla munu enn frekar getu kerfisins við lágmarka eldsneytiskostnað og minnka kolefnisfótspor í útgerð mismunandi tegunda báta."


Reynar Ottósson, skipstjóri og framkvæmdastjóri Whale Safari, bætti við: "við erum stolt af samstarfi okkar við Hefring Marine og TM og geta þannig boðið upp á enn öruggari og hagkvæmari ferðir fyrir farþega okkar. IMAS kerfið hefur þegar leitt af sér lækkun á útgerðarkostnaði okkar. Næsta verkefni með Hefring Marine verður að minnka á eldsneytisnotkun og kolefnisfótspori siglinga okkar. Markmiðið er alltaf að veita farþegum okkar ógleymalega og umhverfisvæna upplifun.”


Methúsalem Hilmarsson, sérfræðingur í forvörnum hjá TM. "IMAS kerfið er bylting fyrir okkur. Við höfum séð miklar hækkanir á tryggingaiðgjöldum báta á síðustu árum erlendis, sérstaklega fyrir háhraða og farþegabáta, sem hefur verið veruleg áskorun. IMAS tæknilausn Hefring Marine býður upp á frábært tækifæri fyrir TM til að veita viðskiptavinum okkar enn betri og virðisaukandi þjónustu um leið og við náum að lækka tryggingaiðgjöld fyrirtækja. Með því að nýta ávallt nýjustu tækni eins og IMAS þá höfum við betri yfirsýn og getum greint áhættu betur og því sniðið þjónustu okkar að þörfum einstakra viðskiptavina."

bottom of page